"El fra Solen" har desværre måttet dreje nøglen.

  

      Vi takker for de forløbne år.